+90 850 532 80 30  |   info@moers.com.tr

MOERS Genel Yetenek Testi

MOERS Genel Yetenek Testi


Doğru çalışanlarla yola çıkan şirketler, daha verimli, daha güvenli, daha yaratıcı ve daha rekabetçi olabildikleri için başarıdan başarıya koşarlar. Bunun için adaylarla birlikte yöneticilerin, beyaz-mavi-gri yaka personelin potansiyelini doğru biçimde ölçmek gerekir.

MOERS Genel Yetenek Testi, ilk kademe yöneticileri, ara kademe yöneticileri, takım liderleri, teknisyenler, tasarımcılar, nitelikli mavi yaka personeli ile görselliğin ön planda olduğu pozisyonlar için tasarlanmıştır. İşletmeler için hayati öneme sahip bu pozisyonlar için düşünülen adaylar ya da mevcut çalışanların değerlendirilmesinde MOERS Genel Yetenek Testi’ni güvenle kullanabilirsiniz.

MOERS K-Test ile birlikte kullanılması önerilen bu test, bir defada doğru adayı seçme konusunda elinizi rahatlatacaktır.

Klasik soruların yanı sıra hareketli, görsel soruları da içeren MOERS Genel Yetenek Testi şu algıları ve yetenekleri ölçmektedir:


   - Şekil algısı

   - Sayısal kavrama

   - Sözel kavrama

   - Muhakeme