+90 850 532 80 30  |   info@moers.com.tr

Stratejik İK’ya Geçiş

Stratejik İnsan Kaynakları Projesi


İşletmeler; klasik anlamda insan kaynakları yönetimi ile vedalaşmanın arifesindeler. Çünkü İnsan Kaynakları, yeni bir varoluş için yeniden tasarlanıyor. Düne kadar başarıyla çalışan sistemler, bugün gelişimin önünde bir engel oluşturuyor.

Çünkü yaşam müthiş bir hızla değişiyor ve bu değişimden en büyük payı işletmeler alıyor. Müşterilerin, çalışanların beklentileri, bölüm, pozisyon ve organizasyonel yapının gerektirdiği şartlar, yetkinlikler ve bu yetkinlikleri düzeyleri, makinalar, sistemler kısaca her şey bu değişime ayak uydurmak zorunda.

Klasik yönetim modelleri artık işletmeleri taşıyamaz durumda. Günümüzde süreçlerini doğru kurgulamayan, süreçlerini yönetemeyen işletmelerin rekabette hiç şansı yok. Maximum 3 yıl içinde işletmelerin kapısını çalacak kavram, ajandamızda ilk sırada yer alacak.

Kalıplara sokan, kategorize eden değil, tüm uygulamaları birey bazına indirgenmiş Yeni İnsan Kaynakları’nın adı: Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi.

İnsan kaynakları sistemlerinizi Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi'ne upgrade edelim ve dönüşümü birlikte projelendirelim. Bu yolculuğunuza eşlik etmek için MOERS Kariyer Merkezi olarak hazırız.
Moers Danışmanlık